חגים יהודיים

החגים מתחילים בשקיעה בערב לפני התאריך שצוין.

חגיםיוםתאריך
Eve Rosh Hashanaיום ראשון9/9/2018
Rosh Hashana 1°יום שני10/09/2018
Rosh Hashana 2°יום שלישי11/09/2018
Eve Kippurיום שלישי18/09/2018
Kippurיום רביעי19/09/2018
Eve Sukkothיום ראשון23/09/2018
Sukkoth 1°יום שני24/09/2018
Sukkoth 1°יום שלישי25/09/2018
Sukkothיום ראשון30/09/2018
Shemini Atzeretיום שני01/10/2018
Simcha Toratיום שלישי02/10/2018
Eve Chanukahיום ראשון02/12/2018
Eve Chanukah 1°יום שני03/12/2018
Eve Chanukah 2°יום שלישי04/12/2018
Eve Chanukah 3°יום רביעי05/12/2018
Eve Chanukah 4°יום חמישי06/12/2018
Eve Chanukah 5°יום שישי07/12/2018
Eve Chanukah 6°יום שבת08/12/2018
Eve Chanukah 7°יום ראשון09/12/2018
Eve Chanukah 8°יום שני10/12/2018
Tu Bishvathיום שני21/01/2019
Purimיום חמישי21/03/2019
Eve Pesachיום שישי19/04/2019
1° Pesachיום שבת20/04/2019
2° Pesachיום ראשון21/04/2019
3° Pesachיום שני22/04/2019
4° Pesachיום שלישי23/04/2019
5° Pesachיום רביעי24/04/2019
6° Pesachיום חמישי25/04/2019
7° Pesachיום שישי26/04/2019
8° Pesachיום שבת27/04/2019
Yom Azmautיום חמישי09/05/2019
Lag BaOmerיום חמישי23/05/2019
Yom Yerushalayimיום ראשון02/06/2019
Eve Shavuotיום שבת08/06/2019
1° Shavuotיום ראשון09/06/2019
2° Shavuotיום שני10/06/2019
Tish'a B'Avיום ראשון11/08/2019
Eve Rosh Hashanaיום ראשון29/09/2019